Đọc các truyện thể loại xuyên nhanh, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính. Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bạn đang tìm thể loại nào?

Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

377 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Sinh Tồn Thời Mạt Thế

145 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.2/5
[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

389 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

106 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.1/5
Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

158 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.1/5
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

144 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.1/5
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

2488 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

214 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.7/5