Đọc các truyện thể loại xuyên nhanh, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính. Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bạn đang tìm thể loại nào?

Nghe Nói Lệ Tiên Sinh Vừa Gặp Đã Yêu Tôi
Nghe Nói Lệ Tiên Sinh Vừa Gặp Đã Yêu Tôi Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi Trạng thái: Hoàn thành
4.2/5
Túng Túng
Túng Túng Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt
Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào
Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.2/5
Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?
Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả? Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5