Đọc các truyện có tình tiết xuyên không Ghientieuthuyet.com. Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Bạn đang tìm thể loại nào?

Hệ Thống Kẻ Phản Diện
Hệ Thống Kẻ Phản Diện Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.3/5
Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta
Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta Trạng thái: Chưa hoàn thành
2.9/5
Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi
Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi Trạng thái: Hoàn thành
3.8/5
Toàn Trí Độc Giả - Sing Shong (P2)
Toàn Trí Độc Giả - Sing Shong (P2) Trạng thái: Hoàn thành
4.9/5
Toàn Trí Độc Giả - Sing Shong (P1)
Toàn Trí Độc Giả - Sing Shong (P1) Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.3/5
Sinh Tồn Trong Tận Thế
Sinh Tồn Trong Tận Thế Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5