Đọc các truyện lấy bối cảnh game online tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em
Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em Trạng thái: Hoàn thành
4.4/5
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bia Đỡ Đạn Phản Công Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời
End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.2/5
Sư Huynh Là Nam Thần
Sư Huynh Là Nam Thần Trạng thái: Hoàn thành
4.1/5
Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình
Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor
Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.1/5