Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Tác giả: Vân Khởi Mặc Ly


ghiền tiểu thuyết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đạo lí rành mạch Sắc mặt của Bạch Cẩm Sương vô cùng xấu: “Đây không phải là bản thảo thiết kế của tôi! Chờ một chút!”
Bạch Cẩm Sương nói xong liền vội vàng lên lầu lây laptop.


Trong máy tính của cô có một bản sao lưu thiết kế đã quét.

Bạch Cẩm Sương cầm lấy laptop đi xuống lầu, nhanh chóng bật máy tính, mở bản thảo thiết kể lân này, sau đó đưa laptop cho Mặc Tu Nhân: "Đây là bản thảo thiết kế mà hôm đó tôi đã giao!" Khi Mặc Tu Nhân nhìn thấy bản thảo thiết kế trên laptop, anh thở phào nhẹ nhõm.- -----------------