Đọc các truyện thể loại truyện Việt, do tác giả Việt Nam sáng tác tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ
Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ Trạng thái: Hoàn thành
4.2/5
Xích Quỷ Truyền Thừa
Xích Quỷ Truyền Thừa Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.3/5
Người Thay Thế - Trang Buby
Người Thay Thế - Trang Buby Trạng thái: Hoàn thành
3.8/5
Chú À, Tôi Yêu Chú
Chú À, Tôi Yêu Chú Trạng thái: Hoàn thành
3/5
Cây Kim Sợi Chỉ
Cây Kim Sợi Chỉ Trạng thái: Hoàn thành
3.9/5
Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu
Vào Đi – Nhà Không Có Ma Đâu Trạng thái: Hoàn thành
3/5
Chồng Khờ - Trịnh Chung
Chồng Khờ - Trịnh Chung Trạng thái: Hoàn thành
3.2/5
Nắng Hạ Đầu Mùa
Nắng Hạ Đầu Mùa Trạng thái: Hoàn thành
3.8/5