Tiên Tử Xin Tự Trọng

Tiên Tử Xin Tự Trọng

  • Tác giả: Cơ Xoa
  • Nguồn: webtruyen.com
  • Trạng thái: Chưa hoàn thành
  • 3.7/5 (1 votes)
  • 93
Giới thiệu

Tần Dịch từng cho rằng, người tu tiên nhất định phải đạm bạc thanh tịnh, vô dục vô cầu, nhẫn nại, chịu được cám dỗ.

Nhưng cuối cùng phát hiện, Tiên (仙) đầu tiên có chữ Nhân (人) bên cạnh.

Danh sách chương