Tiên Ma Đồng Tu

Tiên Ma Đồng Tu

  • Tác giả: Lưu Lãng
  • Nguồn: Sưu tầm
  • Trạng thái: Chưa hoàn thành
  • 3.8/5 (14 votes)
  • 315
Giới thiệu

Tiểu bạch văn đại lão chớ nhập, hài hước + harem+ vô sỉ.

Biển mây mờ mịt, trời cao vô hạn. Chúng sinh muôn nghìn, ai không tâm hướng tới chi?

Thiên Đạo hư ảo, không người đến khuy.

Vạn trượng hồng trần, người nào không muốn trường sinh?

Tam sinh bảy thế oán lữ, chính đạo cùng Ma giáo mấy ngàn năm ân oán tình thù.

Một người, một thanh cổ kiếm, hắn đem như thế nào đối mặt toàn bộ thế giới...

Danh sách chương