Đọc các truyện kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No
Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

90 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.6/5
Chước Lộc
Chước Lộc

95 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

102 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Nga Mỵ
Nga Mỵ

515 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.7/5
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

208 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.2/5
Thiên Tôn Trùng Sinh
Thiên Tôn Trùng Sinh

603 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.5/5
Chân Tiên
Chân Tiên

312 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3/5
Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

390 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.1/5