Đọc các truyện kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Đại Đạo Triêu Thiên
Đại Đạo Triêu Thiên

199 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.4/5
Xích Quỷ Truyền Thừa
Xích Quỷ Truyền Thừa

58 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.3/5
End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời
End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

81 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.2/5
Rượu Chàng Tiên
Rượu Chàng Tiên

79 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ

101 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

89 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.4/5