Đọc các truyện kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Tửu Thần (Âm Dương Miện)
Tửu Thần (Âm Dương Miện) Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Tiên Võ Truyền Kỳ
Tiên Võ Truyền Kỳ Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Ngạo Thế Đan Thần
Ngạo Thế Đan Thần Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Dị Giới Thú Y
Dị Giới Thú Y Trạng thái: Hoàn thành
3.1/5
Tiên Tử Xin Tự Trọng
Tiên Tử Xin Tự Trọng Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Trạng thái: Hoàn thành
5/5
Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4 Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.6/5