Đọc các truyện kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Ngạo Thế Đan Thần
Ngạo Thế Đan Thần

1146 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Dị Giới Thú Y
Dị Giới Thú Y

327 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.1/5
Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

120 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Tiên Tử Xin Tự Trọng
Tiên Tử Xin Tự Trọng

89 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

995 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
5/5
Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

311 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.6/5
Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký

739 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Huyền Giới Chi Môn
Huyền Giới Chi Môn

1075 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.2/5