Đọc các truyện kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Hệ Thống Kẻ Phản Diện
Hệ Thống Kẻ Phản Diện Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.3/5
Lạn Kha Kỳ Duyên
Lạn Kha Kỳ Duyên Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.6/5
Ma Đế Quân
Ma Đế Quân Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Vạn Đạo Long Hoàng
Vạn Đạo Long Hoàng Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.4/5
Hồng Hoang Quan Hệ Hộ
Hồng Hoang Quan Hệ Hộ Trạng thái: Chưa hoàn thành
3/5
Thái Cổ Cuồng Ma
Thái Cổ Cuồng Ma Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.8/5
Tiên Ma Đồng Tu
Tiên Ma Đồng Tu Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.8/5
Vĩnh Hằng Thánh Vương
Vĩnh Hằng Thánh Vương Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5