Thái Cổ Cuồng Ma

Thái Cổ Cuồng Ma

  • Tác giả: Hán Lệ
  • Nguồn: sưu tầm
  • Trạng thái: Chưa hoàn thành
  • 3.8/5 (14 votes)
  • 353
Giới thiệu

Một người thân triền bảy màu ác long, vai khiêng cổ xưa thạch quan đầu bạc thanh niên, nhìn lên cao cao tại thượng chư thiên chí tôn, muôn đời Đạo Tổ, nhàn nhạt nói: “Chư vị, ta nói ta này thạch quan táng hôm khác, các ngươi tin sao?”

*Cảnh Giới: Võ cảnh Cửu Trọng, Cương Khí Cảnh, Thiên Thối Tam Cảnh, Linh Anh, Thiên Nhân, Anh Biến, Khấu Đạo Cảnh!

* Main đi tà đạo. Sát phạt quyết đoán.

Danh sách chương