Hảo Hữu Tử Vong: Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên
Hảo Hữu Tử Vong: Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Long Thần Khí
Long Thần Khí Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Hồn Thuật
Hồn Thuật Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Hokage chi Uchiha Akira
Hokage chi Uchiha Akira Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Vô Thượng Cửu Tiên
Vô Thượng Cửu Tiên Trạng thái: Chưa hoàn thành
3/5
Hồng Mông Linh Bảo
Hồng Mông Linh Bảo Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Vô Thượng Luân Hồi
Vô Thượng Luân Hồi Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.3/5