Đọc các truyện thể loại sủng, là cưng chiều tới tận trời á tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài
Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

104 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối
Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

170 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương
Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

448 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.5/5
Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con
Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

131 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Động Tâm Vì Em
Động Tâm Vì Em

59 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.1/5
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

100 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Giang Đông Ôm Trăng Sáng
Giang Đông Ôm Trăng Sáng

64 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.8/5
Khuất Phục - Đường Thố Nãi Trà
Khuất Phục - Đường Thố Nãi Trà

85 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4/5