Đọc các truyện có cảnh xôi thịt, cảnh "ứ hự", không dành cho trẻ em tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Động Tâm Vì Em
Động Tâm Vì Em

59 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.1/5
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

100 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Tôi Là Thầy Khai Quang
Tôi Là Thầy Khai Quang

379 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3/5
Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

328 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.6/5
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

98 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Cây Kim Sợi Chỉ
Cây Kim Sợi Chỉ

129 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.9/5
Khi Quân Vi Hoàng
Khi Quân Vi Hoàng

81 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn
Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn

86 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5