Đọc các truyện có cảnh xôi thịt, cảnh "ứ hự", không dành cho trẻ em tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Động Tâm Vì Em
Động Tâm Vì Em Trạng thái: Hoàn thành
4.1/5
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Tôi Là Thầy Khai Quang
Tôi Là Thầy Khai Quang Trạng thái: Chưa hoàn thành
3/5
Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.6/5
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Cây Kim Sợi Chỉ
Cây Kim Sợi Chỉ Trạng thái: Hoàn thành
3.9/5
Khi Quân Vi Hoàng
Khi Quân Vi Hoàng Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn
Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5