Đọc các truyện kể về quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Người Cầm Quyền
Người Cầm Quyền

300 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.8/5
Quan Thần
Quan Thần

410 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.8/5
Thanh Quan
Thanh Quan

324 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.2/5
Y Đạo Quan Đồ
Y Đạo Quan Đồ

1086 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.5/5
Lão Đại Là Nữ Lang
Lão Đại Là Nữ Lang

288 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5