Đọc các truyện có bối cảnh quân sự tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Ván Bài Lật Ngửa
Ván Bài Lật Ngửa Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.9/5
Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm
Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.8/5