Đọc các truyện thể loại nữ phụ tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bia Đỡ Đạn Phản Công

772 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

389 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế
Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

78 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ
Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

116 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

51 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

381 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3/5
Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan
Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

132 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

55 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5