Đọc các truyện có nhân vật nữ mạnh mẽ, ngầu lòi, nhiều khi đách cần đàn ông tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!
Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá! Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Siêu Cấp Cưng Chiều
Siêu Cấp Cưng Chiều Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70
Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.1/5
Thái Hậu Nhân Sinh
Thái Hậu Nhân Sinh Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng
Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng Trạng thái: Chưa hoàn thành
3/5
Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào
Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5