Đọc các truyện có nhân vật nữ mạnh mẽ, ngầu lòi, nhiều khi đách cần đàn ông tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi
Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi Trạng thái: Hoàn thành
3.8/5
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Lão Đại Là Nữ Lang
Lão Đại Là Nữ Lang Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về Trạng thái: Hoàn thành
3.9/5
Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt
Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.1/5
Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!
Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ! Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.1/5