Đọc các truyện có nhân vật nữ mạnh mẽ, ngầu lòi, nhiều khi đách cần đàn ông tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng
Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

234 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ
Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

100 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Lão Đại Là Nữ Lang
Lão Đại Là Nữ Lang

288 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

121 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.9/5
Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt
Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

108 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý
Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

144 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.1/5
Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!
Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

48 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.1/5
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

1798 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4/5