Đọc các truyện thể loại ngược - nhân vật bị hành hạ về thể xác (ngược thân) hoặc tinh thần (ngược tâm) tại Ghientieuthuyet.com. Nhớ để khăn giấy kế bên khi đọc. Bạn đang tìm thể loại nào?

Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Có Một Người Tôi Yêu
Có Một Người Tôi Yêu Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Xuân Nhựt Ngẫu Thành
Xuân Nhựt Ngẫu Thành Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Tiêu Dao Xuân Diệu
Tiêu Dao Xuân Diệu Trạng thái: Hoàn thành
2.5/5
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Nhị Thiếu Tà Ác
Nhị Thiếu Tà Ác Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Nữ Tướng Quân Cùng Trưởng Công Chúa
Nữ Tướng Quân Cùng Trưởng Công Chúa Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5