Đọc các truyện thể loại ngược - nhân vật bị hành hạ về thể xác (ngược thân) hoặc tinh thần (ngược tâm) tại Ghientieuthuyet.com. Nhớ để khăn giấy kế bên khi đọc. Bạn đang tìm thể loại nào?

Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài
Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Rượu Chàng Tiên
Rượu Chàng Tiên Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Khi Quân Vi Hoàng
Khi Quân Vi Hoàng Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Nhượng Xuân Quang
Nhượng Xuân Quang Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế
Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Trong Mộng Toàn Ngân Hà
Trong Mộng Toàn Ngân Hà Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy
Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy Trạng thái: Hoàn thành
4.1/5