Đọc các truyện thể loại mạt thế, thường có zombie, thây ma xuất hiện tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Tuyệt Xử Phùng Sinh
Tuyệt Xử Phùng Sinh Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Trò Chơi Tận Thế
Trò Chơi Tận Thế Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc
Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Trạng thái: Hoàn thành
3.8/5
Xích Quỷ Truyền Thừa
Xích Quỷ Truyền Thừa Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.3/5
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Sinh Tồn Thời Mạt Thế Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.2/5
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5