Đọc các truyện có tình tiết liên quan đến lịch sử, các nhân vật, sự kiện trong lịch sử tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong
Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong Trạng thái: Chưa hoàn thành
3/5
Giả Vương Bình Thiên Hạ
Giả Vương Bình Thiên Hạ Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Ván Bài Lật Ngửa
Ván Bài Lật Ngửa Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.9/5
Khánh Dư Niên
Khánh Dư Niên Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.8/5
Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
12 Nữ Thần
12 Nữ Thần Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5