Lên Án

Lên Án

  • Tác giả: Trì Tổng Tra
  • Nguồn: Ghientieuthuyet.com
  • Trạng thái: Chưa hoàn thành
  • 1/5 (60 votes)
  • 1081
Giới thiệu

Tại thời điểm trước khi ký hiệu biến mất, trở lại bên cạnh anh ấy
Mỗi một lần Kỳ Bạc Ngôn lên sân khấu biểu diễn, trên cổ tay của anh ấy có quấn một cuộn băng cassette.
Nội dung của cuộn băng, chỉ có Kỳ Bạc Ngôn nghe qua, chỉ có Kỷ Vọng biết, đó là nội dung bí mật và riêng tư nhất.
Là chấp nhận nỗi đau, dành cho nhau những âm thanh của hạnh phúc.
Alpha x Alpha
Minh tinh công x Diễn viên thụ
Thể loại: ABO, giới giải trí, gương vỡ lại lành, cường cường, HE.

Danh sách chương