Đọc các truyện có yếu tố khoa học bí ẩn tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới
Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Vũ Trụ Vô Địch Nửa Nông Dân
Vũ Trụ Vô Địch Nửa Nông Dân Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Tạp Phiến Điều Mặc Sư
Tạp Phiến Điều Mặc Sư Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Livestream Siêu Kinh Dị
Livestream Siêu Kinh Dị Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.6/5
Gian Khách
Gian Khách Trạng thái: Hoàn thành
3.7/5
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Trò Chơi Tận Thế
Trò Chơi Tận Thế Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Sinh Tồn Thời Mạt Thế Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.2/5