Đọc các truyện có yếu tố khoa học bí ẩn tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Livestream Siêu Kinh Dị
Livestream Siêu Kinh Dị Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.6/5
Gian Khách
Gian Khách Trạng thái: Hoàn thành
3.7/5
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Trò Chơi Tận Thế
Trò Chơi Tận Thế Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Sinh Tồn Thời Mạt Thế Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.2/5
Thần Ma Hệ Thống
Thần Ma Hệ Thống Trạng thái: Hoàn thành
3.7/5
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bia Đỡ Đạn Phản Công Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Resident Evil 0 - Giờ Hành Động
Resident Evil 0 - Giờ Hành Động Trạng thái: Hoàn thành
3.4/5