Đọc các truyện có yếu tố khoa học bí ẩn tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Livestream Siêu Kinh Dị
Livestream Siêu Kinh Dị

342 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.6/5
Gian Khách
Gian Khách

524 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.7/5
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

185 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Trò Chơi Tận Thế
Trò Chơi Tận Thế

164 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Sinh Tồn Thời Mạt Thế

145 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.2/5
Thần Ma Hệ Thống
Thần Ma Hệ Thống

328 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.7/5
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bia Đỡ Đạn Phản Công

772 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Resident Evil 0 - Giờ Hành Động
Resident Evil 0 - Giờ Hành Động

18 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.4/5