Khí Vũ Trụ

Khí Vũ Trụ

  • Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
  • Nguồn: sưu tầm
  • Trạng thái: Chưa hoàn thành
  • 2.6/5 (1 votes)
  • 111
Giới thiệu

Địa cầu nguyên khí sống lại rồi, nhưng cái này thực không là địa cầu Linh khí sống lại câu chuyện,

Mà là một cái lang thang vũ trụ câu chuyện.

Danh sách chương