Đọc các truyện có yếu tố huyền bí, khoa học không giải thích được tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Tửu Thần (Âm Dương Miện)
Tửu Thần (Âm Dương Miện) Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Tiên Võ Truyền Kỳ
Tiên Võ Truyền Kỳ Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản
Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.3/5
Đế Phi Lâm Thiên
Đế Phi Lâm Thiên Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.9/5
Bá Y Thiên Hạ
Bá Y Thiên Hạ Trạng thái: Hoàn thành
3/5
Bất Diệt Bá Thể Quyết
Bất Diệt Bá Thể Quyết Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5