Đọc các truyện có yếu tố huyền bí, khoa học không giải thích được tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Bá Y Thiên Hạ
Bá Y Thiên Hạ

273 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3/5
Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng
Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

234 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Bất Diệt Bá Thể Quyết
Bất Diệt Bá Thể Quyết

512 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Livestream Siêu Kinh Dị
Livestream Siêu Kinh Dị

342 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.6/5
Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4

311 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.6/5
Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký

739 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Huyền Giới Chi Môn
Huyền Giới Chi Môn

1075 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.2/5
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

935 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5