Đọc các truyện có hệ thống, thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích. Bạn đang tìm thể loại nào?

Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma
Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma Trạng thái: Chưa hoàn thành
3/5
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi Trạng thái: Hoàn thành
4.2/5
Túng Túng
Túng Túng Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt
Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Xuân Nhựt Ngẫu Thành
Xuân Nhựt Ngẫu Thành Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Tra Công Chúa Hề Hôm Nay Lại Hành Tôi
Tra Công Chúa Hề Hôm Nay Lại Hành Tôi Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào
Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5