Đọc các truyện có hệ thống, thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích. Bạn đang tìm thể loại nào?

Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

377 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Trò Chơi Tận Thế
Trò Chơi Tận Thế

164 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

98 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Sinh Tồn Thời Mạt Thế

145 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.2/5
Thần Ma Hệ Thống
Thần Ma Hệ Thống

328 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.7/5
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ

101 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4/5
[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

389 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5