Đọc các truyện thể có bối cảnh phương đông tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

One Piece: Ta Là Yaki
One Piece: Ta Là Yaki Trạng thái: Chưa hoàn thành
305/5
Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp
Ta Ở Giang Hồ Làm Đại Hiệp Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Trạch Thiên Ký
Trạch Thiên Ký Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Đại Đạo Triêu Thiên
Đại Đạo Triêu Thiên Trạng thái: Hoàn thành
4.4/5
Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Trạng thái: Hoàn thành
3.1/5
Liêu Trai Chí Dị
Liêu Trai Chí Dị Trạng thái: Hoàn thành
3.4/5
Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ
Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ Trạng thái: Hoàn thành
4.2/5