Đọc các truyện có bối cảnh đô thị hiện đại tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm
Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm

463 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.8/5
Livestream Siêu Kinh Dị
Livestream Siêu Kinh Dị

342 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.6/5
Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

119 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.2/5
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

995 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
5/5
Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài
Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

104 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Chu Tước Ký
Chu Tước Ký

50 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

121 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.1/5
Thiên Táng
Thiên Táng

11 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.2/5