Đọc các truyện có bối cảnh đô thị hiện đại tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời
Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Siêu Cấp Cưng Chiều
Siêu Cấp Cưng Chiều Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt
Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
Bạn Mới! Thật Khó Bẻ Cong
Bạn Mới! Thật Khó Bẻ Cong Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Có Một Người Tôi Yêu
Có Một Người Tôi Yêu Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5