Đọc các truyện có nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

121 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.1/5
Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

328 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.6/5
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

185 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.4/5
Trò Chơi Tận Thế
Trò Chơi Tận Thế

164 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

98 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

201 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bia Đỡ Đạn Phản Công

772 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

184 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.4/5