Đọc các truyện có bối cảnh dị giới, trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Hảo Hữu Tử Vong: Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên
Hảo Hữu Tử Vong: Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Cùng Trời Với Thú
Cùng Trời Với Thú Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.5/5
Dạ Huyết
Dạ Huyết Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Tiêu Dao Xuân Diệu
Tiêu Dao Xuân Diệu Trạng thái: Hoàn thành
2.5/5
Quỷ Bí Chi Chủ
Quỷ Bí Chi Chủ Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.3/5
Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới Trạng thái: Chưa hoàn thành
4/5
One Piece: Ta Là Yaki
One Piece: Ta Là Yaki Trạng thái: Chưa hoàn thành
305/5