Đọc các truyện thể loại Đam mỹ, tình yêu Nam x Nam tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Chước Lộc
Chước Lộc

95 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

102 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

208 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.2/5
Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao
Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

98 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.6/5
Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ
Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

88 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

543 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.4/5
Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật
Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

89 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.7/5