Đọc các truyện thể loại Đam mỹ, tình yêu Nam x Nam tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc
Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Trạng thái: Hoàn thành
3.8/5
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách Trạng thái: Hoàn thành
4.3/5
Rượu Chàng Tiên
Rượu Chàng Tiên Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời Trạng thái: Hoàn thành
4.4/5