Dâm Ma

Dâm Ma

Tác giả: dam xuyên không


ghiền tiểu thuyết

 


Hệ Thống : Lv 3.

Công Năng : Thông Tin Màng Che Mắt Thiên Đạo , Sáng Thế Chủ , Bảo Vệ , Xóa Bỏ Và Thay Thế , Thân Phận.

Chủ Nhân : Dương Thần.


Tu Luyện Thể : Lv 90.

Công Pháp : Hỗn Độn Song Tu Thể Thuật Công.

Vũ Khí : Diệt Thần Thương.

Tuyệt Học : Lăng Không , Thuấn Di , Tốc Độ Ánh Sáng , Thanh Long Xung Kích , Phân Thân !.

Pháp Tắc : Không Gian , Thời Gian , Nấu Ăn.


.

Nữ Nhân :
Máp Trái Đất : Trần Ngọc Như , Dương Tiểu Thiến !.

.

Máp High Shool Of The Dead : Shizuka , Seako , Yuriko , Hayashi , Rei , Saya , Rika , Alice , Miriko.


Máp Thiên Long : Khang Mẫn , Chung Linh , Cảm Bảo Bảo , Lý Thanh La , A Chu , A Bích , Vương Ngữ Yên , Tần Hồng Miên , Mộc Uyển Thanh , Cát Quanh Bội , Tần Song Thanh , Diệp Nhị Nương , Đao Bạch Phượng , A Tử , Thạnh Thanh Lộ , Nguyễn Tinh Trúc , Tử Nguyệt , Thôi Lục Hoa , Vu Hành Vân , Lý Thu Thủy , Ngân Xuyên Công Chúa , Lý Thương Hải , Dương Mịch.

Nữ Nô : 2500 nha hoàn.

Ấn Ký Nô : 0.