Dâm Ma

Dâm Ma

Tác giả: dam xuyên không


ghiền tiểu thuyết

 


Đợi Dương Thần ngồi xuống , Mộ Dung Phục củng nói "" Dương Công Tử , ta vì đợi công tử đến nên việc công thành củng trì trể tiến công "
"" Ừ việt này ta củng biết , ta củng nói trước , công thành không liên quan đến ta , ta chỉ phụ trách hai tên hòa thượng mà thôi , còn lại các người tự làm " Dương Thần ung dung nói ra.

"" Ha ha vậy là đủ , thế hai vị hòa thượng bên Thiên Long Tự , thì nhờ Dương công tử vậy " Mộ Dung Bác nghe vậy củng bằng lòng.

Ngày hôm sau.

Mộ Dung Phục triệu tập hơn mười vạn binh lính đứng dưới thành , mà trên tường thành Bảo Định Đế còn có ba tên hòa thượng , trong ba vị có một vị thì thân thể khô héo , đứng trước là người dẫn đầu , sau lưng là hai gã hòa thượng với mấy chục đệ tử trong Thiên Long Tự.

"" Như vậy Dương công tử , tên hòa thượng dẫn đầu để ta , còn lại hai người thì nhờ công tử " Mộ Dung Bác hôm qua thấy được thực lực của A Tử nên bửa nay khách khí nhiều.


"" Tốt nha " Dương Thần gật đầu , quay qua nói với chúng nữ nói "" A Tử xử lý một tên , tên còn lại các nàng xử dụng ta cho trận pháp mà đánh "
"" Vâng " Chúng nữ đáp một tiếng rất hưng phấn , lần đầu chúng nữ được ra chiến trường đánh nhau , vì song tu với Dương Thần nên nội lực các nàng rất mạnh , thêm được Dương Thần từ trong Hệ Thông mua cho mấy trận pháp hợp kích , cho chung nữ tập luyện bây giờ được thực hành , nên chúng nữ hưng phấn không kịp đợi , nhưng giờ chỉ có binh sĩ công thành nên chúng nữ chỉ đợi mà thôi.

Mà trên tường thành Bảo Định Đế hướng ba vị hòa thượng chấp tay "" Mong mấy vị cao tăng giúp đở "
"" Ha ha không việc gì , dù sao Thiên Long Tự củng vì bảo vệ Đại Lý , nên hoàng thượng không cần để ý " Tên hòa thượng thân thể khô héo hai tay chấp lại nói.

Mà phía dưới , Mộ Dung Phục đưa cờ vung lên một cái ra hiệu công thành , binh lính tạo thành từng nhóm mà lao lên , bảo vệ trong đó một nhóm đang đẩy xe , trên xe có một khúc gỗ to lớn dùng để phá cửa thành.

Mà trên tường thành , Bảo Định Đế củng ra hiệu một cái , thì từng nhóm binh sĩ Đại Lý cầm cung bắn xuống , mũi tên được bắn ra nhiều như những giọt mưa rơi xuống binh lính của Mộ Dung Phục.

"" Ahhh!.

phập !.

phập!.

phập!.

.


"
Từng tiếng mũi tên cắm vào thịt vang lên , từng binh lính ngã xuống và la hét không ngừng , nhưng củng không có lui về mà cứ chạy lên , thì có thêm từng nhóm binh lính củng lao lên hộ trợ , nhóm sau củng có cung tên mà bắn trả , củng có nhóm cầm cầu thang để leo tường.

Mà trên tường những binh lính nhóm củng được lệnh của Bảo Định Đế , từng nhóm ôm tảng đá , từng nhóm ôm thùng dầu đã được nung sôi , không ngừng hướng những binh lính từ cầu thang leo lên mà văng đá với đổ dầu nóng xuống.

Trận chiến kịch liệt không ngừng phát sinh , liên tục ba ngày , không biết binh lính của hai bên chết bao nhiêu , mà quân Mộ Dung Phục lương thực đầy đủ thêm quân nhiều sỉ khí lại cao , nên chiếm được thượng phong.

Khi đến giữa trưa ngày thứ ba thì cổng thành củng bị phá , nhưng khi quân Mộ Dung Phục định tấn công vào , thì bên trong cửa thành ba vị hòa thượng dẫn một đám đệ tử Thiên Long Tự , cùng một nhóm binh lính Đại Lý đã ở đó , khi cửa thành bị phá thì ba vị hòa thượng dẫn đầu đánh ra.

Ba vị hòa thượng tay không ngừng bắn ra lục mạch thần kiếm , một đường kiếm giết hơn mười người , không tới năm phút thì binh lính đã chết gần một ngàn , làm cho binh lính Mộ Dung Phục hơi sợ hãi.

Mà Một Dung Phục nhìn thấy một màng này thì củng mai , nếu không đợi Dương Thần đến thì hắn sẽ tổn thất nặng nề.

"" Hừ Dương công tử ta lên trước , hai người kia thì nhờ công tử " Mộ Dung Bác nhìn binh lính đang sợ , thì thút ngựa hướng hòa thượng dẫn đầu đánh tới.

"" Mấy nàng củng lên đi " Dương Thần nhìn qua chúng nữ nói.

"" Tốt " Chúng nữ củng chờ giờ này đã lâu , đáp một tiếng cởi ngựa lên đánh tới đối thủ của mình.


"" Cái này Dương công tử , các nàng được không nha " Mộ Dung Phục nhìn chúng nữ rồi quay qua hỏi Dương Thần.

"" Ha ha không việc gì " Dương Thần mĩm cười nói.

"" Vậy tại hạ củng lên trước " Mộ Dung Phục đáp một tiếng , dẫn Đoàn Diên Khánh với nhóm binh lính lao lên chiến trường.

Mộ Dung Bác thì cùng một tên hòa thương đánh thành một đoàn , Mộ Dung Bác dùng tới đấu chuyển tinh di với 72 tuyệt kỷ thiếu lâm , cùng với lão hòa thượng đấu lục mạch thần kiếm đối chiến.

A Tử thì dùng lúc băng lúc độc làm cho tên hòa thượng , không biết làm sao chỉ biết né trách mà còn phải đề phòng hai con độc vật , đang ở hai bên mà thả sương phun độc , mà toàn bị A Tử một đường đè lên đánh.

Còn Vương Ngữ Yên , A Chu , A Bích , Mộc Uyển Thanh và Chung Linh thì bài ra ngũ hành trận pháp , bao quanh lấy tên hòa thượng , trận pháp biến ảo không ngừng nên tên kia củng bị đè đánh.

Mộ Dung Phục và Mộ Dung Bác đang chú ý bên này , nhìn hai tên hòa thượng bị đánh nhận không ra đông tây , thì sợ hãi than lẫn vui mừng.