Đọc các truyện thể loại Cung đấu - nghe tên là biết, đấu đá, tranh đoạt trong cung đình, hậu cung tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bia Đỡ Đạn Phản Công

772 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Chước Lộc
Chước Lộc

95 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Thế Tử Hàn Tư Ân
Thế Tử Hàn Tư Ân

156 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Mạc Đạo Vô Tâm
Mạc Đạo Vô Tâm

178 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.5/5
Công Chúa Tha Mạng
Công Chúa Tha Mạng

121 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
3.5/5
Cung Nữ Thượng Vị Ký
Cung Nữ Thượng Vị Ký

7 Chương

Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

46 Chương

Trạng thái: Hoàn thành
4/5