Đọc các truyện thể loại Cung đấu - nghe tên là biết, đấu đá, tranh đoạt trong cung đình, hậu cung tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bia Đỡ Đạn Phản Công Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Chước Lộc
Chước Lộc Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Thế Tử Hàn Tư Ân
Thế Tử Hàn Tư Ân Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Mạc Đạo Vô Tâm
Mạc Đạo Vô Tâm Trạng thái: Hoàn thành
3.5/5
Công Chúa Tha Mạng
Công Chúa Tha Mạng Trạng thái: Hoàn thành
3.5/5
Cung Nữ Thượng Vị Ký
Cung Nữ Thượng Vị Ký Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.5/5
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến Trạng thái: Hoàn thành
4/5