Đọc các truyện thể loại Cung đấu - nghe tên là biết, đấu đá, tranh đoạt trong cung đình, hậu cung tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Thái Hậu Nhân Sinh
Thái Hậu Nhân Sinh Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ Trạng thái: Chưa hoàn thành
4.8/5
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi
Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ Trạng thái: Chưa hoàn thành
3.7/5
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Bia Đỡ Đạn Phản Công Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Chước Lộc
Chước Lộc Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Thế Tử Hàn Tư Ân
Thế Tử Hàn Tư Ân Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5