Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu

Tác giả: Ninh Hải


ghiền tiểu thuyết

 


Lăng Minh Hải cau mày trầm tư.

Như Lăng Tuân đã nói, chờ đợi một đứa trẻ trưởng thành, trong hơn mười năm đó sẽ có rất nhiều biến cố.

Những gì Lăng Mặc nói dường như là một trò đùa
không thể thực hiện được.

Tuy nhiên ...!Lăng Minh Hải so với Lăng Tuân, ông nắm rõ tình hình hơn.

Cho dù đó cái chết năm đó của cha Lăng Mặc là chuyện ngoài ý muốn.

Lăng Mặc bị tai nạn, và lâm vào tình trạng hôn mê.


Ngoài những xáo trộn ban đầu của Tập đoàn Lăng
Thị, thì các bộ phận cốt lõi của Tập đoàn vẫn đang thực sự hoạt động có trật tự.

Tại sao vậy?
Vì trong tay của Lăng Mặc có một nhóm người tâm huyết.

Sau khi cha của Lăng Mặc quản lý Tập đoàn Lăng Thị, ông đã thành lập một đội cốt lõi.

Tập đoàn của Lăng Thị có thể trở thành đế chế kinh
doanh là nhờ đội ngũ cốt lõi do cha của Lăng Mặc
hướng dẫn đặt nền móng.


Thế nên, cho dù bị các thế lực khác nhắm vào gây khó dễ, Tập đoàn Lăng Thị của họ vẫn có thể đứng vững.

Sau khi cha của Lăng Mặc qua đời, Lăng Minh Hải muốn thu phục đội ngũ cốt lõi đó.

Chỉ cần Lăng Minh Hải nắm được, ông ta đương nhiên có thể thuận lợi điều khiển Tập đoàn Lăng Thị.

Tuy nhiên, đội ngũ cốt lõi đó có lòng trung thành rất lớn.

Họ không chỉ trung thành với Tập đoàn Lăng Thi,
mà còn là cha của Lăng Mặc, và những người nổi
dõi được chỉ định sau này.

Lăng Mặc đã quyết đoán khống chế Tập đoàn Lăng
Thị và đưa Tập đoàn lên một tầm cao mới, thì đội
ngũ cốt lõi này là thành phần không thể thiếu!
Vì vậy, ngay cả khi đội ngũ này không có Lăng Mặc làm đầu não, nó vẫn có thể tiếp tục hoạt động một cách có trật tự, chờ đợi chủ nhân tiếp theo..