Đọc các truyện thể loại bách hợp, tình yêu Nữ x Nữ tại Ghientieuthuyet.com. Bạn đang tìm thể loại nào?

Nhiên Khuynh Quân Tâm
Nhiên Khuynh Quân Tâm Trạng thái: Hoàn thành
4/5
Bất thị Quỳnh Dao
Bất thị Quỳnh Dao Trạng thái: Hoàn thành
3.5/5
Bầu Trời Trong Trẻo
Bầu Trời Trong Trẻo Trạng thái: Hoàn thành
3.6/5
Ái Sanh Nhật Ký
Ái Sanh Nhật Ký Trạng thái: Hoàn thành
4.6/5
Vương Gia, Đi Thong Thả
Vương Gia, Đi Thong Thả Trạng thái: Hoàn thành
4.5/5
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly Trạng thái: Hoàn thành
3.5/5
Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Cuộc Sống Này Là Những Con Số Trạng thái: Hoàn thành
4.1/5