Mới cập nhật
Tên truyện Thể loại Tác giả Chương Thời gian
Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng Ngôn Tình Ren ny17 Chương 1
Hoán Hồn - Uất Doãn Đam Mỹ Uất Doãn Chương 1: C1: Hoán Đổi
Hảo Hữu Tử Vong: Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên Trọng Sinh Lão Bà Đại Đại Chương 1: 1: Ta Là Gián Điệp 1
Cùng Trời Với Thú Trọng Sinh Vụ Thỉ Dực Chương 1: Yêu thú ăn vụng
Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ Linh Dị Điều Văn Hoa Bình Chương 1: Cổ Trạch
Thần Cấp Lựa Chọn: Ngự Thú Sư Này Có Ức Điểm Dữ Dội Dị Năng Tam Phong 11 Chương 1: Ta Đã Từng Nói Rồi Hắn Siêu Dũng Cảm 1