Mới cập nhật
Tên truyện Thể loại Tác giả Chương Thời gian
Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc Ngôn Tình Thời Vũ Chương 1: Thất thân
Kiếm Tốt Quá Hà Nọa Đọa Chương 1: Đùa giỡn
Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Ngôn Tình Chiều Vợ Chương 1
Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu Ngôn Tình Ninh Hải Chương 1: Lợn Và Phế Vật Thật Sự Là Xứng Đôi
Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu Nữ Cường A Thiên Chương 1
Thế Giới Tiên Hiệp Tiên Hiệp Vô Tội Chương 1: Không cam lòng